Ons Tweede Thuis

Ervaringsdeskundigen

Bij Bureau JIJ&IK willen we iets voor elkaar betekenen.
Het is gebruikelijk dat medewerkers cliënten ondersteunen.
Wij denken dat het ook andersom kan.
Iemand met een beperking kan een bijdrage leveren aan de goede zorg.
Dit kan door praktische ondersteuning te bieden aan verschillende afdelingen
en door ervaringsdeskundigheid in te zetten.

Aan Bureau JIJ&IK zijn meerdere ervaringsdeskundigen verbonden.
Wij delen onze ervaringen en inzichten zowel binnen als buiten de organisatie.
Dit doen wij onder andere op de volgende manieren:

  • meewerken aan onderzoek
  • helpen bij voorlichting en trainingen
  • ervaringsverhalen vertellen aan medewerkers
  • beoordelen of informatie begrijpelijk is
  • vanuit cliëntperspectief meedenken over verschillende onderwerpen

De ene ervaringsdeskundige is de andere niet. Wij hebben ieder onze eigen ervaringen en eigen kwaliteiten. Wij kunnen daarom op verschillende manieren een bijdrage leveren.
Wij maken onderscheid in de volgende rollen: verteller, vertaler, vraagbaak, ambassadeur en
co-onderzoeker.

Als wij iets voor jou kunnen betekenen, dan horen wij dat graag.
Wij zijn bereikbaar via het contactformulier op deze website en via mailadres ervaringsdeskundige@onstweedethuis.nl