Ervaringsdeskundigen

Rollen

Om het makkelijker te maken om de juiste ervaringsdeskundige te vinden voor jouw opdracht maken wij gebruik van rollen. Hieronder vind je een uitleg van alle rollen en welke ervaringsdeskundigen daarbij horen.

Co-onderzoeker

Ik ben geïnteresseerd in onderzoek en denk graag mee over de bijdrage die mensen met een beperking daaraan kunnen leveren. Ook vind ik het leuk zelf iets te testen en daarover te vertellen.

Ik ben actief betrokken bij de onderzoeksgroep Sociale Relaties & ICT.

Ambassadeur

Ik vind een bepaald onderwerp belangrijk en wil dat onder de aandacht brengen. Vanuit mijn eigen ervaring kan ik erover vertellen en duidelijk maken waarom het belangrijk is er aandacht aan te besteden. Vind jij het onderwerp ook belangrijk en kun je mijn bijdrage gebruiken? Ik ben graag van de partij.

Vraagbaak

Ik heb een brede interesse en vind het leuk om mee te denken over verschillende onderwerpen.

Daarbij gebruik ik soms ook de verhalen en ervaringen van andere cliënten. Heb jij een plan en wil je weten hoe mensen met een beperking daar tegenaan kijken? Ik denk graag met je mee. 

Vertaler

Ik ben een kritische lezer. Ik vind het belangrijk dat teksten te begrijpen zijn en ga daarom voor eenvoudig taalgebruik. Als jij een tekst hebt, voorzie ik die graag van verhelderende vragen en tips.

Ik herschrijf niet jouw tekst maar help je te begrijpen hoe informatie overkomt.

Verteller

Ik heb een ervaring waarover ik kan vertellen. Niet zomaar een verhaal maar een verhaal dat er toe doet. Het kan ervoor zorgen dat jij beter begrijpt hoe het is om bijvoorbeeld een beperking te hebben. Ik praat er open over en beantwoord jouw vragen.