Ervaringsdeskundigen

Opdrachten

Opdrachten:

De ervaringsdeskundigen hebben een aantal vaste opdrachten. Iedere maand is er een bijeenkomst voor nieuwe medewerkers. De ervaringsdeskundigen vertellen daar bij toerbeurt over bejegening en over ervaringsdeskundigheid. Een aantal ervaringsdeskundigen is aangesloten bij een onderzoeksgroep. Verder zijn er losse opdrachten, waaronder:

  • teksten van onze organisatie en van gemeentes beoordelen op leesvriendelijkheid
  • vanuit cliëntperspectief meedenken over verschillende onderwerpen binnen de organisatie
  • op scholen informatie geven
  • op locaties informatie geven over autisme
  • op bijeenkomsten voor medewerkers ervaringsverhalen vertellen