Ervaringsdeskundigen

Bureau Jij & Ik

Mensen met een beperking weten zelf heel goed wat het betekent om met hun beperking te leven.
Zij kunnen daar vaak goed over vertellen.
Omdat Ons Tweede Thuis de inbreng van cliënten belangrijk vindt, werken we graag met ervaringsdeskundigen.
Ervaringsdeskundigen zijn mensen die hebben geleerd om hun ervaringen goed te verwoorden zodat anderen van hen kunnen leren.

Leren van ervaringsdeskundigen

Iedereen kan leren van het verhaal en de inbreng van ervaringsdeskundigen.
Bijvoorbeeld cliënten, medewerkers, scholen of gemeentes.
Ervaringsdeskundigen:

  • helpen bij het krijgen van inzicht
  • helpen bij voorlichting of trainingen
  • werken mee aan onderzoek
  • kijken of informatie begrijpelijk is
  • kunnen andere cliënten ondersteunen.

Een groep cliënten van Ons Tweede Thuis heeft intussen de opleiding tot ervaringsdeskundige afgerond.
Tijdens deze opleiding konden zij ontdekken of de rol van ervaringsdeskundigen iets voor hen is.
Zij leerden om hun ervaring te verwoorden en te benutten.
De  projectgroep Ervaringsdeskundige onderzoekt waar en op welke manier de ervaringsdeskundigen precies hun werk kunnen gaan doen.
Natuurlijk werkt de projectgroep daarbij samen met de ervaringsdeskundigen zelf.

Meer weten? Vraag het de projectgroep: ervaringsdeskundige@onstweedethuis.nl