Ervaringsdeskundigen

Clementien

Ervaringsdeskundigen

Ans

Ervaringsdeskundigen

Otmar

Ik ben Otmar. Toen ik 38 jaar oud was, ben ik getroffen door meerdere CVA’s. Ik heb afasie.
Ik weet veel over computerprogramma’s voor afasie. Mijn ervaring en oplossingen wil ik graag inzetten voor anderen. Ook kan ik iets betekenen voor de getroffenen en zijn/haar familie en vrienden.
Door mijn ervaring kan ik mensen tips geven over hoe ze pictogrammen toe kunnen passen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld als iemand afasie heeft of laaggeletterd of anderstalig is.

Ervaringsdeskundigen

Bram

Ik ben Bram  en ik wil een stem zijn voor mensen die niet alles goed onder woorden kunnen brengen.
Ik heb een vorm van autisme en kan de vertaalslag maken van wel-autisten naar niet-autisten. Maar ik wil meer. Bijvoorbeeld een goed beeld creëren van psychische problemen zodat de maatschappij weet wat het inhoudt.

Ervaringsdeskundigen

Jorgen

Ik ben Jorgen en woon al sinds 2003 bij OTT. Ik ben begonnen op de woonvoorziening Ouderkerkerlaan. Toen in 2015 zijn wij verhuist naar de woonvoorziening en dagbesteding Schoolweg en woon sinds 2017 op de Woonvoorziening Koningsstraat. Ik ben sinds juli 2017 ervaringsdeskundige.
Als je mij vraagt wat het is, weet ik zelf eens niet wat het inhoud. Het ene moment geef ik een workshop over woon-zorgvoorziening en het andere moment vul ik een vragenlijst in over hoe het is om met mijn handicap te leven. Maar ik vind het super leuk om te doen. Ik sta open voor nieuwe dingen.
Ik vind het erg lastig om stil te zijn en vooral als ik mijn mening niet kan geven dan wordt het erg lastig voor mij. Ik werk al sinds 2008 in de ouderenzorg als vrijwillige activiteiten begeleider. Ik begeleid dementerende ouderen in activiteiten. Het kan van alles zijn, van wandelen tot individuele momenten zoals samen koffie drinken op de woonkamer en ook activiteiten organiseren.

Ervaringsdeskundigen

Leroy

Ik ben Leroy en ik wil mijn eigen persoonlijke ervaringen overbrengen. Ik heb ASS en had vroeger gedragsproblemen. Ik wist niet hoe ik daarmee om moest gaan. Nu wil ik mensen helpen. Bijvoorbeeld door op locaties workshops te geven of te vertellen. Vitaliteit en pesten vind ik ook belangrijke onderwerpen.

Ervaringsdeskundigen

Mark

Ik ben Mark en ik wil meer invloed hebben op het beleid van OTT. Als ervaringsdeskundige ben ik betrokken bij onderzoek. Ik heb een licht verstandelijke beperking en heb een aangeboren nierafwijking. Daarom mag ik geen zout. Ik moet daarom altijd opletten. Daarnaast heb ik op latere leeftijd een extra beperking gekregen, een blijvende katheter.

Ervaringsdeskundigen

Priscilla

Ik ben Priscilla. Ik wil mensen laten weten hoe het is om een beperking te hebben. Ik ben heel open en eerlijk over mijn licht verstandelijke beperking. Ik leg bijvoorbeeld in een winkel uit dat ik meer tijd nodig heb om informatie te verwerken.
Ik ben vrij sportief. Ik wandel en fiets veel en doe aan tennis en bowlen. Sporten kan je veel opleveren.

Zeker ook als je een beperking hebt. Daarom maak ik mij hard voor de G-sport

Ervaringsdeskundigen

Yvonne

Ik ben Yvonne. Ik wil mensen helpen bij het verwerken van verlies. Ik heb een licht verstandelijke beperking. Mijn ouders hadden ook een verstandelijke beperking. Dat was pittig. Inmiddels zijn ze overleden. Ik heb veel geleerd over rouwverwerking en ik zou anderen daarbij willen helpen. Ook praten over je eigen wensen vind ik belangrijk.

Ervaringsdeskundigen

Gavin

Ik ben geboren op 14 juli 1993. Mijn ouders noemden me met liefde “Gavin” en zagen een mooie toekomst voor me in het verschiet liggen. Vroeg in mijn leven werd er echter duidelijk dat ik niet een “standaard” kind was. Ik werd gediagnosticeerd met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en ASS. Ik heb hier therapie en hulp bij gekregen en dit heeft me geholpen om mijn aandacht en overvloedige energie te focussen op dat wat ik belangrijk vind. Dit heeft als gevolg gehad dat ik de opleiding tot Ervaringsdeskundige ben gaan volgen, en wil anderen dezelfde kans bieden die mij is geboden; inzien dat een diagnose niet hoeft te betekenen dat je beperkt bent. Verleg je eigen grenzen en verbaas jezelf.