Ervaringsdeskundigen

Vertaler

Ik ben een kritische lezer. Ik vind het belangrijk dat teksten te begrijpen zijn en ga daarom voor eenvoudig taalgebruik. Als jij een tekst hebt, voorzie ik die graag van verhelderende vragen en tips.

Ik herschrijf niet jouw tekst maar help je te begrijpen hoe informatie overkomt.

Comments are closed.